Hotmail Archive

Chuyên mục về hotmail được kiểm tra rất kĩ về nội dung, những bài viết hầu như đã thực hiện thành công trước khi xuất bản

Hotmail nói riêng và tài khoản của Microsoft nói chung cũng rất thông dụng. Theo em đánh giá thì nó chỉ đứng sau Gmail. Do đây là sản phẩm của nhà sản xuất windows nên cũng rất thuận tiện khi sử dụng.

Mặc khác, anh chị có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập vào nhiều sản phẩm khác của Microsoft. Đặc điểm yêu thích nhất vẫn là miễn phí.

Nếu anh chị quan tâm đến sản phẩm này thì có thể tìm những bài viết hướng dẫn, những chia sẻ về thủ thuật trong chuyên mục này.