Mobile Archive

Chuyên mục giành riêng cho mobile, bao gồm cách sử dụng, những phần mềm hay giành cho các dòng điện thoại android và iphone

028 là mạng nào ?

Tìm hiểu về 028 mã vùng ở đâu ? Số điện thoại có đầu số này là của nhà mạng …